ProductSumbol Оцінка товарного знака

Залишити повідомлення

Одним з найбільш популярних відмінних ознак товару або послуги, є товарний знак. Так, популярність торгової марки, фірмового найменування або товарного знака сприяють більшого успіху компанії реалізувати свій товар або послугу. Тому оцінка торгової марки чи бренду компанії тісно пов’язана з оцінкою бізнесу, тобто вивчення грошового потоку, який приносить товар з даною торговою маркою.

Слід розуміти, що товарні знаки різних компаній відрізняються не тільки символом або позначенням, за допомогою якого одні товари і послуги відрізняються від інших, але і кількістю вкладених коштів і часу для розкрутки і підтримки репутації компанії. При цьому цінність прав на володіння або користування торговими знаками різна, так як такий нематеріальний актив забезпечує своєму власникові деякі переваги в бізнесі, які іноді бувають дуже значними.

При оцінці торгового знака, найбільш важливим показником є не його впізнаваність і поширеність, а кількість проданих товарів або послуг, пропонованих під цією торговою маркою. Цей показник впливає на обсяг реалізації продукції, що в свою чергу відображається на загальному прибутку компанії. При оцінці відомих торгових марок і брендів є випадки, коли вартість цих назв значно вище всіх матеріальних активів компанії.

Тому оцінка торгової марки, товарного знака та бренду дуже важлива при продажу компанії, або її частини.

Фахівці нашої компанії можуть оцінити також гудвіл і ділову репутацію компанії.

Вартість за оцінкою залежить від складності роботи і цілі оцінки.

Попередню консультацію Ви можете отримати, заповнивши форму або по телефону.