activalue Оцінка акцій і цінних паперів

Залишити повідомлення

Грошова оцінка цінних паперів для визначення їх ринкової вартості може бути проведена для таких видів:

  • Пайових (дольових) цінних паперів: простих і привілейованих акцій;
  • Боргових цінних паперів: облігацій і векселів;
  • Похідних цінних паперів: інвестиційних сертифікатів, опціонів, ф’ючерсів.

Найбільш часто зустрічаються в оцінці цінних паперів такі види:

Оцінка акцій

Акції – це пайові цінні папери, які дають своєму власникові право на отримання чистого доходу від діяльності підприємства у вигляді дивідендів, а також на частину майна при його ліквідації.

Проводячи оцінку акцій, оцінювач, перш за все, звертає увагу на:

  1. Частку оцінюваного пакета;
  2. Обіг акцій на фондовому ринку;
  3. Мету оцінки.
Оцінка облігайцій

Облігації – цінні папери, які випускаються підприємством на певний час і погашаються в кінці терміну. Відрізняються від акцій ще й тим, що дохід, який отримує власник облігацій, по закінченню терміну дії, фіксований і не залежить від доходів компанії-емітента.

Ринкова ціна облігацій розраховується як сума вартості самої облігації і рівень доходу, який вона може принести своєму власникові. Так як облігації випускаються на тривалий термін дії і всі грошові потоки розтягнуті в часі, тому всі доходи повинні бути приведені до того часу, на який проводиться оцінка.

Оцінка векселів

Вексель – це цінний папір, що підтверджує зазначений в документі грошовий борг однієї особи іншій. При оцінці векселі важливим є правильність складання цієї боргової розписки, тому грамотний оцінювач, перш за все, перевіряє всі юридичні аспекти, пов’язані з документом. Наступний етап – це аналіз господарської діяльності емітента, а також оцінюється можливість погашення векселя в термін, з урахуванням всіх ризиків.

Оцінка цінних паперів – це процес, що вимагає знань фондового ринку, різних юридичних і бухгалтерських аспектів, законів про цінні папери і вексельного права, тому довіряти таку оцінку найкраще професіоналам і оцінювачам з досвідом.

Вартість за оцінкою залежить від складності роботи і цілі оцінки.

Попередню консультацію Ви можете отримати, заповнивши форму або по телефону.

Оцінка цінних паперів та ін.
Пакети некотируваних акцій, частки підприємств від 7000 від 5 днів
Оцінка акцій, які котируються, векселів, облігацій (за пакет) від 2000 від 3 днів
Дебіторська заборгованість, борги, права вимоги (за одним договором) від 2000 від 3 днів