Оцінка майна та майнових прав

Для управління бізнесом або проектом ми пропонуємо вам грошову оцінку майна та майнових прав. Компанія Якість гарантовано має сертифікат Фонду державного майна України за спеціалізаціями оцінки майна, бізнесу, цінних паперів, торгівельних марок, нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

Оцінка інтелектуальної власності та нематеріальних активів

На сьогоднішній день оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності є дуже актуальним завданням, так як йде активний розвиток інженерії, технологій та інших галузей в яких застосовуються нові розробки і відкриття.

 • оцінка програмного забезпечення, баз даних
 • оцінка авторського права
 • оцінка майнових прав на користування природними ресурсами

Оцінка акцій та цінних паперів

Грошова оцінка цінних паперів для визначення їх ринкової вартості може бути проведена для таких видів:

 • Пайових (пайових) цінних паперів: простих і привілейованих акцій
 • Боргових цінних паперів: облігацій і векселів
 • Похідних цінних паперів: інвестиційних сертифікатів, опціонів, ф’ючерсів

Оцінка рухомого та нерухомого майна

Оцінка майна має проводитися з урахуванням всіх його особливостей. Наш досвід дозволяє нам проводити оцінку майна будь-якої складності:

 • оцінка нерухомості;
 • оцінка транспорту та техніки;
 • оцінка обладнання

Оцінка торгівельної марки, бренду

Оцінка торгової марки є важливою при продажу компанії, або її частини. Наприклад при оцінці відомих брендів є випадки, коли вартість цих назв є значно вище всіх матеріальних активів компанії.

 • оцінка торгівельної марки
 • оцінка гудвілу
 • оцінка знаків на товари та послуги

Оцінка патентів та винаходів

При оцінці патентів зазвичай мається на увазі не оцінка самого документа, а саме прав на об’єкт інтелектуальної власності, який захищає цей патент.

 • оцінка винаходів
 • оцінка корисної моделі
 • оцінка промислових зразків

Оцінка бізнесу

Оцінка вартості підприємства допоможе керівництву компанії прийняти рішення по управління компанією, підвищити ефективність роботи.

 • оцінка цілісно-майнового комплексу
 • оцінка корпоративних прав
 • оцінка бізнесу

Суть оціночної процедури – це вимір чогось грошима.

У бізнесі та інвестиціях дуже важливо правильно врахувати інтереси всіх сторін і подальші можливості підприємства. При цьому результати професійної оцінки можуть значно вплинути на прийняття управлінських рішень.Тому грошова оцінка необхідна у таких випадках:

 1. При прийнятті управлінських рішень;
 2. Для отримання кредиту;
 3. При укладанні угод продажу / покупки;
 4. При внесенні до статутного капіталу підприємства і ін