Составить бизнес-план

Визначення термінів. Чому це важливо?

Перед тим, як замовляти послуги консалтингових компаній варто визначитися з термінами. Адже невірне тлумачення назв документів, розробку яких ви замовляєте може суттєво вплинути на вартість послуг та спосіб використання отриманних результатів.

Отже, розберемося з найпоширенішими назвами документів, або їх частин, які замовляють ініціатори проектів для роботи з інвестором, партнером чи кредитором.

Перед визначенням термінів слід попередити, що існує багато різних тлумачень цих назв, але ми брали найпоширеніші із варіантів. Почнемо з найширших понять:

  • Інвестиційний проект – це комплекс заходів, що здійснюються інвестором, або ініціатором проекту з метою реалізації свого плану нарощування капіталу. Дії інвестора мають бути оптимальними для досягнення поставлених цілей при обмежених часових, фінансових та матеріальних ресурсах. Отже, поняття інвестиційний проект досить широке і охоплює організаційно-правові, управлінські, аналітичні, фінансові та інженерно-технічні заходи, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності.

Поняття «інвестиційний проект» значно ширше за поняття «бізнес-план». Бізнес-план є складовою інвестиційного проекту.

Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.

  • Проектна (інвестиційна) пропозиція – це результат дослідження інвестиційних можливостей по реалізації інвестиційного проекту, який оформлений у вигляді пропозиції. Це може бути невелика презентація, в якій розглянута якась проблема, доведена її актуальність наведений спосіб вирішення проблеми та розрахована імовірна сума прибутку, яку може отримати інвестор вклавши гроші в цей проект.
  • Бізнес – план – це документ, в якому розкривається детальна інструкція виконання плану досягнення цілі проекту. Бізнес-план розкриває усі сторони проекту, який планується запускати. В ньому описується ідея проекту, робиться аналіз ринку, описується виробничий та операційний план, в інвестиційному плані дається опис джерел залучення інвестицій та визначаються напрями інвестиційних витрат. Найголовніше, що в бізнес-плані робиться розрахунок фінансових показників, за якими можна визначити терміни окупності проекту, майбутню вартість проекту та дохідність інвестицій. Практично бізнес-план можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення тієї або іншої підприємницької ідеї.
  • Фінансовий план – один з головних розділів бізнес-плану. Фінансовий план містить План руху грошових потоків (графік надходження і витрачання грошових коштів в ході реалізації проекту) та Звіт про фінансові результати. Це найбільш вразлива частина бізнес-плану і до розробки фінансового плану слід підійти дуже ретельно. Саме фінансовий план дає чіткі відповіді на основні питання інвесторів, в числі яких – коли і в яких формах буде забезпечено повернення інвестованого капіталу.
  • Інвестиційний меморандум (інвестиційна декларація) – документ, який містить структуровану інформацію яка демонструє інвестиційну привабливість проекту для потенційних інвесторів. Інвестиційний меморандум складається під конкретного інвестора. Якщо інвестором виступає нерезидент, то меморандум складається двома мовами. В інвестиційному меморандумі вказується інформація про проект, необхідні інвестиції, напрямки інвестиційних вкладень, маркетингові дослідження, дається опис команди, робляться розрахунки прибутковості проекту, описуються можливі ризики та інше. Головною відмінністю бізнес-плану від інвестиційного меморандуму є те, що в бізнес-плані дається опис діяльності компанії з точки зору менеджменту. Інвестиційний меморандум проекту готується з точки зору інвестора. Найчастіше бізнес-план складається з урахуванням особливостей написання меморандуму для кожного інвестора.

Отже, будьте обізнані в термінах, так як методологія розрахунків при підготовці цих документів однакова, але на виході ви отримуєте зовсім різні форми викладення результатів, які можуть бути використані по-різному.

Фахівці компанії Якість гарантовано допоможуть Вам розібратися з вашим проектом та підберуть правильну форму викладення.